טיפול בעלוקות

בעקיצה אחת קטנה לעומק של כשני מ"ל בלבד מפרישה העלוקה נוזל העשיר ב-150 אנזימים וחומרים ביולוגיים אקטיביים, אשר מסייעים באיזון המערך הגופני כולו